• http://www.jinyinbiwang.com/591932058/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/437741711/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6347456395/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5763700768400/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7043541/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0418602/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5515661574317/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7472155371/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/970360/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0034293574/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/15236392/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/07812453/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/16682240/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/29511391446/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4416852/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/40016976507/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7646062036186/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/97983018/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8982293287/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3695056/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/31132589698/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5703032188714/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/11344383/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/48497778/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9064441/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/62862/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/664673090/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5218409836/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0747671/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/85168493632/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4275604193967/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/715477750/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/170296045/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7826502106/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/438329493359/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2600038375/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/75895820/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/446085/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/840914/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/58913/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/572747611395/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2638317/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/551002531640/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8665933770414/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/82866305/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/715305773369/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/09249009799633/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9890269029/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/36041/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/53796152016/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/95591/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0305640/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/70949/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9206199037/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/586069664/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/1462340483/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5945508/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/67493779671/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/04823860/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/007768/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7122997/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9790390/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/77208705810729/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/28010795450/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/9604900125/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7362863561/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/65461/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/298212/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/230730587366/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/64625/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/443063159/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/978060585/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/6813767221/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/350977/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/689410228/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7406569988/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/410719271300/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/299365180/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/21260957/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/020983378/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/48611226093533/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4195893340/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/5544237692/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/106036057/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/730891/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/3712844/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/074537/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/2203279/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/61274678319/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/89161635732/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/39230947/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/161568542/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/7085501/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/17270170701836/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/294861979/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/4509962/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/8447445668/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/32898812/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/0347405273437/index.html
 • http://www.jinyinbiwang.com/71077694539/index.html
 • 欢迎来到收藏资讯网!今天是2019年04月13日 星期六
  • 稀有币
  • 交易区
  • 献福寿山石
   笔者收藏了一枚折三[佛法僧宝]光背铜钱,因其脱谱,一时无从考证,何人所铸成谜,故沉睡帐册多年。
   历史上安南后黎朝叛将安南王陈暠天应元年(公元1516年,时值明正德十一年)倒是铸有一枚“佛法僧宝”铜钱。因陈军战时皆削发为记、并借佛法召令全军,故所铸钱文曰“佛法僧宝”。陈暠的“佛法僧宝”为篆书体小平铜钱,距今500余年,史料未见其它版别存世。安南“佛法僧宝”与本人的这枚藏品从文字 、版式皆大相径庭,愚判定其绝非安南陈暠所铸。
   经过长时间的迷惑,一次偶遇,笔者在互联网《古泉园地》2017年6月27日刊载的一枚折二银质[佛法僧宝]图片中发现了重大信息(未见作者署名)。这枚钱币面文书体与笔者所藏的“佛法僧宝”如出一辙,但它的钱背明显铸有自创体直读“至大”二字。经过笔者仔细比对,这枚银质“佛法僧宝”钱背字体与一种折十“大元国宝”背“至大”一脉相承。如此明确的信息,无疑确定 这枚银质“佛法僧宝”为元至大时期所铸,同时也印证了笔者从前就将此币排除在安南铸钱之外的猜测,这一发现还弥补了史籍的缺失。根据古钱“同宗互证”原则,笔者收藏的这枚“佛法僧宝”钱也有了名分,它确属元铸而非安南舶来品。至此一枚元代新的币种出现了。
   “至大”是元武宗孛儿只斤海山的年号,仅用四年(公元1308-1311年)。元代信奉佛教,每位皇帝登位前必先就帝师受戒。凡举行法会、修建寺庙、雕刻藏经等佛事费用皆由国库支出,元代统治者还划拨给寺庙大量田亩作为供养。就此派生出诸多不同时期的“供养钱”,这些钱币既可赠与施主亦可用于流通,这一现象唯元代盛行。“佛法僧宝”顾名思义即为寺庙“供养钱”,原因:自古“佛、法、僧”合称三宝,“佛宝”即佛菩萨像;“法宝”代表经书;“僧宝”指寺院出家人。从这个意义上来讲,取“佛法僧宝”钱文作为寺庙供养钱再贴切不过了。
   既然这枚“佛法僧宝”为元代寺庙“供养钱”,外观尺寸足、品相佳史籍为何不载呢?极有可能这枚钱币为“至大”末年所铸,因其铸量少、存世罕、面世晚的缘故被史籍遗漏。当前它的出现,无疑给元代钱币锦上添花,中国钱币史又增加了一个新币种,这一重大发现,可喜可贺!
   是品为熟坑,楷书直读,钱面细缘细廓,钱背廓缘较宽,钱径32毫米、厚2.5毫米、重12.55克,其珍贵不言自明。
   下图为《古泉园地》刊载的银质钱币
   下图为《古泉园地》刊载银质钱币背“至大”
   [详情]
   • 全部
   • 币章艺术
   • 衍生藏品
   • 金银世界
   • 理财宝典
   • 全部
   • 金银币
   • 大铜章
   • 新闻报道
   • 其它
   
   上海总部地址:上海市黄浦区中山南路1877号金中苑商务四层      邮编:200010
   服务热线:4006515186        传真:021-63130297      Email:Webmaster@jinyinbiwang.com
   www.jinyinbiwang.com Copyright © 2000-2015 收藏资讯网 All_rights Reserved 沪ICP备09044227号